Onder de titel “Duurzaam Boer Blijven” werken ETC, DMS en Boerenverstand en vele partners, aan het verder ontwikkelen van een duurzame melkveehouderij in Nederland. Wie weet binnenkort ook met een studieprogramma bij u in de regio? Lees verder voor meer informatie.
25 juni 2014

Bespreking BEX en Kringloopwijzer in de praktijk

Utrecht West

In het project Duurzaam bodembeheer Utrecht-West draaien drie studiegroepen die aan de slag zijn om via de kringloopwijzer de benutting op het bedrijf te verbeteren. Er zijn veel sturingsmechanismen om dit te realiseren, die ook nog eens per bedrijf kunnen verschillen. Hieronder een interessant verslag van een studiegroep bijeenkomst met studiegroep begeleider John Baars.  Ter […]

door Wim Honkoop Lees het hele artikel →
3 april 2014

Symposium ‘Duurzaam Boer Blijven in Fryslân 8 april a.s.

Algemeen

Hoe maak je je agrarisch bedrijf toekomstbestendig? Wat is daar voor nodig? Wat zijn de gevolgen een toename van de productie voor de bodemvruchtbaarheid en het grasland?

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
4 februari 2014

Voor meer informatie www.boerenverstand.nl

Algemeen

Bekijk het laatste nieuws rondom kringlooplandbouw op: www.boerenverstand.nl

door Frank Verhoeven Lees het hele artikel →
18 november 2013

Innovatiedag: meer gras, meer melk 21 november

Utrecht West

Vanuit het project Duurzaambodem Beheer Utrecht West wordt een innovatiedag over kringlooplandbouw georganiseert op 21 november. Het thema is: Meer gras, meer melk. tijdstip 10:15 – 16:00 locatie: Veenweiden innovatiecentrum, zegveld Meer informatie en aanmelden: http://www.ppp-agro.nl/actualiteiten.aspx?ID=663

door Marieke Koot Lees het hele artikel →
8 november 2013

Kijkje achter de schermen bij de studiegroepen in Utrecht-West

Utrecht West

In het project Duurzaam bodem beheer Utrecht-West zijn 3 studiegroepen aan de slag gegaan met de kringloopaanpak. Ze gaan op zoek naar goed in het bedrijf passende maatregelen om de kringlopen beter te sluiten en verliezen terug te dringen. Zo houd je zelf ook meer over. Ik ben op visite bij één van de groepen. […]

door Mieke van Opheusden Lees het hele artikel →
3 oktober 2013

Verslag informatiedag nieuwe ligboxenstal met lage ammoniak emissie

Drenthe

Nu snap ik pas waarom die flauwe helling in die betonvloer in de koeienstal zo slim is: die is er niet alleen om de urine via een gootje in de mestput te krijgen, maar die vermindert meteen ook het contactoppervlak van de urine met de lucht. Zo verlies je veel minder ammoniak aan de lucht […]

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
1 oktober 2013

8 oktober startbijeenkomst innovatieraad Duurzaam bodembeheer Utrecht West

Algemeen

In Utrecht-West werken 32 boeren en overheden samen aan kringlooplandbouw in het project Duurzaam Bodembeheer. Boeren verbeteren de efficiëntie op hun bedrijf. Dat is goed voor hun portemonnee en goed voor het milieu. Waterschappen en Provincie gaan samen met melkveehouders, bedrijven en maatschappelijke organisaties om de tafel om deze manier van kringloopaanpak een schaalsprong te […]

door Marieke Koot Lees het hele artikel →
5 september 2013

Informatiedag nieuwe ligboxenstal met lage ammoniak emissie in ZO-Drenthe, 1 oktober

Algemeen

Bezoek nieuwe ligboxenstal met lage ammoniak emissie in ZO-Drenthe Wie als veehouder in Nederland wil doorontwikkelen krijgt al snel te maken met de Programmatische Aanpak Stikstof, de PAS. Bedrijven in de omgeving van Natura2000 gebieden moeten daarvoor vergunningen hebben. Duitsland volgt weer een andere aanpak. Sommige melkveehouders leggen de nadruk op slim weidebeheer. Dat is […]

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
26 juli 2013

Utrecht wil kringloopboer belonen

Utrecht West

Melkveehouders die aan kringlooplandbouw doen, moeten worden beloond voor hun resultaten, vindt Stuurgroep Landbouw Utrecht-West. Een innovatieraad moet een aantal beloningsconstructies ontwikkelen. Er vindt op 8 oktober een startbijeenkomst plaats. Utrecht is hiermee de eerste provincie die werkt aan een beloningsstructuur voor kringloopboeren. ‘Alle partijen willen werken aan hetzelfde doel, een schoner milieu. Niet via […]

door Marieke Koot Lees het hele artikel →
22 juli 2013

Eerste seizoen studiegroepen kringlooplandbouw in Utrecht West

Algemeen

De drie studiegroepen van Duurzaam Bodem Beheer Utrecht West hebben hun eerste seizoen er op zitten. Na de startbijeenkomst van het project in oktober vorig jaar toonden 30 boeren zich zeer geïnteresseerd in deelname aan de studiegroepen kringlooplandbouw. Kringlopen sluiten Het doel van de studiegroepen is om de melkveehouders inzicht te geven in de nutriënten […]

door Marieke Koot Lees het hele artikel →