28 september: Slotmanifestatie 10 jaar kringloop aanpak in Drenthe

door Marijke Meijer op 8 augustus 2012

Wat levert 10 jaar investering in de kringloop aanpak ons op? Het project Duurzaam Boer Blijven rondt af, maar de provincie Drenthe zet door! Ook richting GLB 2014.

Reserveer in uw agenda alvast vrijdagmiddag 28 september (lunch om 12.00 uur, start programma 13.00 uur, einde rond 17.30 uur.) Dan presenteert de provincie Drenthe de resultaten van 10 jaar investeren in Duurzaam Boer Blijven plus haar visie op de kringloop aanpak in de toekomst. Voor die dag worden partijen uitgenodigd om samen met Drenthe hun steentje bij te dragen aan een kringloopplatform voor Noord Nederland.

De provincie Drenthe hoopt op die dag welkom te heten:

• Vertegenwoordigers/bestuurders van beide andere noordelijke provincies Friesland en Groningen
• Belangenbehartigers
• Melkverwerkers
• Bedrijfsadviseurs en andere erfbetreders
• Agrarische Natuurverenigingen
• Projecten en andere initiatieven
• Waterschappen en het waterleidingbedrijf
• Provinciale natuur & milieufederaties
• Ministeries EL&I en INM
• en natuurlijk deelnemende of nieuwsgierige melkveehouders en akkerbouwers

Iedere partij krijgt een kans zijn steentje bij te dragen, soms op het spreekgestoelte en soms op de zeepkist, of vooraf in onze nieuwsbrief!

Geef u zo snel mogelijk op. U ontvangt dan half september het definitieve programma. Het wordt een inhoudelijk en feestelijk gebeuren!

Opgeven kan via het aanmeldformulier op deze website. Via info@duurzaamboerblijven.nl of telefonisch bij Marijke Kreikamp,  ETC 033 – 4326055

Namens Duurzaam Boer Blijven in Drenthe,

Arnout Venekamp
Henk Kieft
Frank Verhoeven
Daan Kuiper
Hans Dirksen
Marijke Kreikamp

Laat een comment achter