Boer blijven in Nederland is een uitdaging! In een tijd van onvoorspelbare melkprijzen is schaalvergroting aantrekkelijk om kosten te spreiden, maar wellicht niet altijd de meest verstandigste route. Kostenbeheersing, vakmanschap en vernieuwend ondernemerschap zijn het aller belangrijkste! Nederland heeft het ideale klimaat voor grasland en gras siert niet alleen ons mooie Hollandse landschap, het is ook een compleet product voor de koe waar goedkoop van gemolken kan worden! Hierdoor kunnen we, binnen Noord West Europa, met weinig input en kosten de beste melk produceren. Onze melkveehouders zijn hoogopgeleid en innovatief en daarom zijn wij er van overtuigd dat er een goede toekomst mogelijk is voor de Nederlandse melkveehouderij! Op onze site vindt U achtergronden, tips, inspiratie en doorverwijzingen hoe duurzaam boer te blijven. De focus is schoon & zuinig (kostenbesparing) en klimaatneutraal, maar we werken nadrukkelijk ook aan extra inkomsten via het vermarkten van duurzame melk en daarom promoten we ook het biologisch ondernemen. Op dit moment werken we samen met diverse zuivelverwerkers (producenten van toetjes, kaas, dagverse melk, etc.) die een onderscheidende, duurzame, melkstroom ook in de markt zetten. Voor de inhoudelijke afstemming werken we intensief samen met het Wageningen UR onderzoek en het programma Koeien & Kansen. Meer dan 400 melkveehouders nemen actief deel aan onze studieprogramma’s, maar wij organiseren ook cursussen en lezingen hoe u duurzaam boer kunt blijven! Ons motto: Happy planet, happy farmers!

ACHTERGRONDEN VAN ONZE AANPAK
ONDERNEMERSCHAP
SCOREN OP DUURZAAMHEID! (harde cijfers!)
KRINGLOOPWIJZER
KLIMAAT EN MELKVEEHOUDERIJ
DUURZAAM KRACHTVOER
RANTSOEN
DIERGEZONDHEID EN LEVENSDUUR
FOKKERIJ
BEMESTING
BODEM
MESTKWALITEIT
GRASLAND EN WEIDEGANG
VOEDERGEWASSEN
HUISVESTING MELKVEE
AGRARISCH NATUURBEHEER
ENERGIE BESPAREN EN WINNEN
ECONOMIE
OMGEVING EN SAMENLEVING

Bekijk ook eens de innovatiekaart van Boerenverstand voor een overzicht van innoverende boeren en lees de vele achtergrond publicaties over de kringloopaanpak. Wilt u concreet aan de slag? Op uw bedrijf of in uw regio? met de agrarische milieucoöperatie? Of wilt u een advies hoe ook op uw bedrijf de kosten omlaag kunnen? Instappen in een studiegroep? Of een onafhankelijke bedrijfsanalyse? Neem dan contact op! Bent u opzoek naar nieuwe kansen in de markt? Hoe extensiever uw bedrijf hoe aantrekkelijker het wordt om te schakelen naar een biologische bedrijfsvoering, kijk eens op de website biologisch ondernemen. Als u hele andere kansen zoekt, kijk dan eens op de website van boer en kans.

Eerder geschreven in deze rubriek:

Achtergronden

24 oktober 2010

Stoer, maar met weinig boerenverstand

Achtergronden

Nog altijd verschijnen de meest stoere foto’s van weggezakte tractors tijdens de maïsoogst op internet. Onherstelbare bodemstructuurschade op het duurste productiemiddel: de grond. Het kost productie en nog maar niet te spreken over de toename van nitraatuitspoeling. Een groot probleem zijn de overige landeigenaren (de niet melkveehouders of akkerbouwes) die uit gemak maïs verbouwen en alles vervolgens aan de loonwerker uitbesteden.

door Frank Verhoeven Lees het hele artikel →
24 oktober 2010

De optie bio: een marktkans maar niet persé duurzamer

Achtergronden

Regelmatig ontstaan discussies over duurzaamheid en dan is in de beleving van de consument bio duurzamer dan al het andere. De werkelijkheid is wat complexer. Wij hebben een milieuscore ontwikkeld (naast een cowscore) waarbij de uitdaging voor alle melkveehouders gelijk is. Meer uit minder halen en het verhogen van de efficiëntie staat voorop! Biologisch is een kans in de markt, zeker voor extensievere bedrijven met weinig andere kansen voor een onderscheidende melkstroom.

door Frank Verhoeven Lees het hele artikel →
9 oktober 2010

Bedrijfsspecifieke prestaties toetsen aan regionale normen

Achtergronden

Het kringloopdenken zit in de lift. Het CLM heeft haar studie naar de meerwaarde van kringlooplandbouw en de mogelijkheden om bedrijfsspecifieke kringloopprestaties te borgen afgerond. De kern is de N en P (en C) kringloop. Weer een stap om bedrijfsspecifieke prestaties inzichtelijk te maken en vervolgens te toetsen aan regionale/gebiedsspecifieke normen.

door Frank Verhoeven Lees het hele artikel →
9 augustus 2010

Meeropbrengst door stro en krachtvoer

Achtergronden

De combinatie van stro en krachtvoer voor de droge koeien geeft een meeropbrengst van €100,- per koe per jaar.

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
26 juli 2010

Waarom wormenpoep?

Achtergronden
Thumbnail image for Waarom wormenpoep?

Een regenworm, en met name de regenwormpoep, heeft een belangrijke rol in de bodem.

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
19 mei 2010

Kruiden en diervoeding

Achtergronden

Kruiden zijn soms een prima alternatief voor antibiotia. Kruiden en natuurproducten kunnen vooral preventief worden ingezet. Daardoor kan het gebruik van antibiotica sterk worden teruggedrongen. Dit schrijft onderzoeker Maria Groot in de Veldpost. Klik hier voor het hele artikel.

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
19 mei 2010

Pens moet gewoon goed draaien

Achtergronden

Constante voederwaarde oogsten, zowel in de eerste, de tweede als de derde snee, zodat je als veehouder over het jaar kunt zorgen voor een constante factor in het rantsoen. Daar staat of valt probleemloos produceren mee, zegt dierenarts Gerrit Hegen van DAP Het Zuidenveld. Klik hier voor het hele artikel in “Nieuwe Oogst”.

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
10 mei 2010

Pure Graze: de koeien doen het werk

Achtergronden

Laat de koeien het werk doen en produceer voor een lagere kostprijs gezondere melk. Dat is de basis van het Pure Graze-systeem.

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
28 april 2010

Artikelen over Natura 2000

Achtergronden

In o.a. dagblad Trouw zijn diverse artikelen verschenen over Natura 2000 die wij u niet willen onthouden. Natura 2000 blijkt splijtzwam, Nederlands natuurbehoud blijft achter en aan de natuur mag je best geld verdienen.

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
28 april 2010

Groeiruimte via milieuscore

Achtergronden

Via de milieuscore aantoonbaar minder mineralenuitstoot en ammoniakemissie leveren voor melkveehouders rondom Natura 2000 gebieden mogelijk meer ontwikkelingsruimte op. Een uitgebreid artikel over ons project verscheen in weekblad Boerderij.

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →