Eerder geschreven in deze rubriek:

Algemeen

13 oktober 2014

Kick-off met start Humuscampagne 7 november 2014

Algemeen

Vrijdagmiddag 7 november van 13.00 – 17.00 uur op de Zonnehoeve in Zeewolde Van alles gaat er gebeuren in het Jaar van de Bodem 2015: campagnes, discussies, excursies, debatten, films. Het feest begint dit jaar al met een prachtige campagne: Mr Humusje laat ons weten hoe we beter voor hem kunnen zorgen. Op YouTube kun […]

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
3 april 2014

Symposium ‘Duurzaam Boer Blijven in Fryslân 8 april a.s.

Algemeen

Hoe maak je je agrarisch bedrijf toekomstbestendig? Wat is daar voor nodig? Wat zijn de gevolgen een toename van de productie voor de bodemvruchtbaarheid en het grasland?

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
4 februari 2014

Voor meer informatie www.boerenverstand.nl

Algemeen

Bekijk het laatste nieuws rondom kringlooplandbouw op: www.boerenverstand.nl

door Frank Verhoeven Lees het hele artikel →
1 oktober 2013

8 oktober startbijeenkomst innovatieraad Duurzaam bodembeheer Utrecht West

Algemeen

In Utrecht-West werken 32 boeren en overheden samen aan kringlooplandbouw in het project Duurzaam Bodembeheer. Boeren verbeteren de efficiëntie op hun bedrijf. Dat is goed voor hun portemonnee en goed voor het milieu. Waterschappen en Provincie gaan samen met melkveehouders, bedrijven en maatschappelijke organisaties om de tafel om deze manier van kringloopaanpak een schaalsprong te […]

door Marieke Koot Lees het hele artikel →
5 september 2013

Informatiedag nieuwe ligboxenstal met lage ammoniak emissie in ZO-Drenthe, 1 oktober

Algemeen

Bezoek nieuwe ligboxenstal met lage ammoniak emissie in ZO-Drenthe Wie als veehouder in Nederland wil doorontwikkelen krijgt al snel te maken met de Programmatische Aanpak Stikstof, de PAS. Bedrijven in de omgeving van Natura2000 gebieden moeten daarvoor vergunningen hebben. Duitsland volgt weer een andere aanpak. Sommige melkveehouders leggen de nadruk op slim weidebeheer. Dat is […]

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
22 juli 2013

Eerste seizoen studiegroepen kringlooplandbouw in Utrecht West

Algemeen

De drie studiegroepen van Duurzaam Bodem Beheer Utrecht West hebben hun eerste seizoen er op zitten. Na de startbijeenkomst van het project in oktober vorig jaar toonden 30 boeren zich zeer geïnteresseerd in deelname aan de studiegroepen kringlooplandbouw. Kringlopen sluiten Het doel van de studiegroepen is om de melkveehouders inzicht te geven in de nutriënten […]

door Marieke Koot Lees het hele artikel →
8 mei 2013

Mest is een dossier met een luchtje

Algemeen

Mest is een dossier met een luchtje. Omdat vooral de Haagse circuits bestuurlijk lijken te klungelen, wordt Nederland één van de grootst mogelijke duurzaamheidswinsten op het gebied van landbouw door de neus geboord. Lees het gehele artikel hierover op de website van Foodlog.

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
4 april 2013

Kringlooplandbouw beste voor waterkwaliteit

Algemeen

Boeren in het Utrechtse veenweidegebied zien kringlooplandbouw en duurzaam graslandbeheer het meest zitten als maatregelen om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren. Dit staat in een artikel in Nieuwe Oogst Nu.

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
18 maart 2013

‘Kringloopwijzer alternatief dierrechten’

Algemeen

Voorzitter Piet Boer van FrieslandCampina ziet de introductie van de kringloopwijzer op melkveebedrijven als een kans om dierrechten te voorkomen. Hij stelt dat in Melk, het ledenblad van de zuivelcoöperatie.

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
6 maart 2013

Filmpje “Boeren hart”

Algemeen

Zie bijgaand filmpje waarop een van de kringloopboeren, Gjalt Tjeerdsma uit Lippenhuizen in Friesland, bovengronds mest aanwendt onder toeziend oog van de politie.

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →