“DUURZAAM BOER BLIJVEN in Drenthe: verder terugdringen van de milieubelasting via de kringloopbenadering” is de titel van een meerjaren studie- en kennisontwikkelingsprogramma uitgevoerd door ETC, het NMI en DMS in opdracht van de Provincie Drenthe om de Drenthse melkveehouderij zowel economisch als ecologisch duurzamer te ontwikkelen. Op dit moment nemen zo’n 120 melkveehouders intensief deel aan dit programma in 11 studiegroepen door heel Drenthe.Lees verder voor meer informatie en bekijk onze nieuwsbrieven.

Eerder geschreven in deze rubriek:

Drenthe

3 oktober 2013

Verslag informatiedag nieuwe ligboxenstal met lage ammoniak emissie

Drenthe

Nu snap ik pas waarom die flauwe helling in die betonvloer in de koeienstal zo slim is: die is er niet alleen om de urine via een gootje in de mestput te krijgen, maar die vermindert meteen ook het contactoppervlak van de urine met de lucht. Zo verlies je veel minder ammoniak aan de lucht […]

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
5 september 2013

Informatiedag nieuwe ligboxenstal met lage ammoniak emissie in ZO-Drenthe, 1 oktober

Algemeen

Bezoek nieuwe ligboxenstal met lage ammoniak emissie in ZO-Drenthe Wie als veehouder in Nederland wil doorontwikkelen krijgt al snel te maken met de Programmatische Aanpak Stikstof, de PAS. Bedrijven in de omgeving van Natura2000 gebieden moeten daarvoor vergunningen hebben. Duitsland volgt weer een andere aanpak. Sommige melkveehouders leggen de nadruk op slim weidebeheer. Dat is […]

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
6 maart 2013

Filmpje “Boeren hart”

Algemeen

Zie bijgaand filmpje waarop een van de kringloopboeren, Gjalt Tjeerdsma uit Lippenhuizen in Friesland, bovengronds mest aanwendt onder toeziend oog van de politie.

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
19 november 2012

Slotbijeenkomst stimulering omschakeling biologische landbouw Drenthe 23 november 2012

Drenthe

Volgende week vrijdag 23 november staat het thema ‘Kan de Drentse landbouw verduurzamen?’ centraal op de slotbijeenkomst van het project ‘Stimulering omschakeling biologische landbouw in Drenthe’. In samenwerking met locatietheater PeerGrouP, maker en bedenker van de Blues Opera, staat hardop dromen centraal op het gebied van verduurzaming van de Drentse landbouw. Ook worden de resultaten […]

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
19 november 2012

Slotbijeenkomst stimulering omschakeling biologische landbouw Drenthe 23 november 2012

Drenthe

Volgende week vrijdag 23 november staat het thema ‘Kan de Drentse landbouw verduurzamen?’ centraal op de slotbijeenkomst van het project ‘Stimulering omschakeling biologische landbouw in Drenthe’. In samenwerking met locatietheater PeerGrouP, maker en bedenker van de Blues Opera, staat hardop dromen centraal op het gebied van verduurzaming van de Drentse landbouw. Ook worden de resultaten […]

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
31 oktober 2012

PvdA thema bijeenkomst over gentech

Algemeen

Zie bijgaande uitnodiging.

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
8 oktober 2012

Drentse kringloopboer ingeburgerd

Algemeen

Na ruim 10 jaar experimenteren en bouwen werd het project Duurzaam Boer Biljven in Drenthe op vrijdag 28 september afgesloten met een feestelijke slotmanifestatie in het provinciehuis te Assen. Maar dat betekent niet dat het over en uit is met het stimuleren van de verduurzaming van de Drentse melkveehouders. Zie bijgaand artikel, dat onlangs verscheen […]

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
8 augustus 2012

28 september: Slotmanifestatie 10 jaar kringloop aanpak in Drenthe

Algemeen

Wat levert 10 jaar investering in de kringloop aanpak ons op? Het project Duurzaam Boer Blijven rondt af, maar de provincie Drenthe zet door! Ook richting GLB 2014. Reserveer in uw agenda alvast vrijdagmiddag 28 september (lunch om 12.00 uur, start programma 13.00 uur, einde rond 17.30 uur.) Dan presenteert de provincie Drenthe de resultaten van 10 […]

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
2 augustus 2012

Excursie van 8 augustus verplaatst naar 19 september!!

Drenthe

De zomerexcursie: “Hoeveel vreet de koe? Inkuilmanagement en voerwegen en een bezoek aan een demonstratieperceel met mais” wordt verplaatst naar woensdag 19 september! Opgeven kan via het inschrijfformulier op deze site.

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
20 juni 2012

Zomerexcursie

Algemeen

Verdiep uw kennis en verbeter uw duurzaamheidsprestaties via ons aanbod van excursies en workshops in de zomer van 2012! Om duurzaam boer te blijven nu en in de toekomst, draait het om: METEN, WETEN en VERBETEREN! Dat is niet alleen belangrijk voor u zelf, maar ook voor uw melkfabriek. Die moet immers aan de consument […]

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →