“DUURZAAM BOER BLIJVEN in Fryslân: bedrijfskosten en milieu sparen via de kringloopbenadering” is de titel van een meerjaren studie- en kennisontwikkelingsprogramma uitgevoerd door ETC , Noordelijke Friese Wouden, Commandeur Advies, Boerenverstand en DMS. Nadruk ligt op de samenhang tussen maatregelen voor biodiversiteit en verbetering van milieu. Er zijn 3 pilots: 1) verder ontwikkelen en toepassen van de milieuscore, 2) terugdringen antibiotica gebruik en 3) samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw. Opdrachtgever is de Provincie Fryslân.

Eerder geschreven in deze rubriek:

Fryslân

3 april 2014

Symposium ‘Duurzaam Boer Blijven in Fryslân 8 april a.s.

Algemeen

Hoe maak je je agrarisch bedrijf toekomstbestendig? Wat is daar voor nodig? Wat zijn de gevolgen een toename van de productie voor de bodemvruchtbaarheid en het grasland?

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
23 januari 2013

Pleidooi voor bovengronds uitrijden van mest

Algemeen

Naar aanleiding van de recente discussie over ammoniakuitsoot bij bemesting heeft Boerderij een reportage gemaakt van de Vereniging Noardlike Fryske Walden, partner in het project Duurzaam Boer Blijven Friesland. Zij onderstrepen hiermee het belang van mest en mestaanwending in de kringloopaanpak. Zie reportage.

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
26 april 2012

Het eerste Kringloop Café in Friesland

Algemeen

Door: Henk Kieft Het eerste Kringloop Café in Friesland Gisteravond vond het eerste Kringloop Café in Olterterp in Friesland plaats. 40 deelnemers waren afgekomen op de uitnodiging van het project Duurzaam Boer Blijven in Friesland. Boerin Josien Kapma uit Portugal leidde het gesprek. Frappant verschil met Nederland: daar hebben ze een mesttekort! Frank Verhoeven (BVBoerenverstand […]

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
5 april 2012

Kringloop café Friesland – Discussie over het nut en noodzaak van de kringloop aanpak

Activiteiten

Als er ergens kansen zijn om duurzaam boer te blijven is het in Noord Nederland! Theoretisch kan daar met beter boeren, beter bodembeheer, scherper voeren en een nauwere samenwerking met de akkerbouw de bodem-plant-dier-mest kringloop gesloten worden. Misschien moeten we er naar streven dat dit in 2020 ook is gebeurd! En dat alles met zo […]

door Frank Verhoeven Lees het hele artikel →
23 februari 2012

Woudencertificaat Noardlike Fryske Wâlden voor melkveehouders

Fryslân

Zestien melkveehouders uit de Friese Wouden zijn vrijdag in het zonnetje gezet vanwege de milieuresultaten op hun bedrijf. De boeren kregen hiervoor van de vereniging de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) een zogeheten Woudencertificaat uitgereikt. Lees hier het hele artikel in De Feanster

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
16 december 2011

Duurzaamheid is meer dan een stikstofkringloop

Drenthe

Blog week 50, geschreven door Foppe Nijboer, kringloopboer. Wie het tv programma van Yort Kelder kent met de titel hoe heurt het eigenlijk, weet dat het programma over rijke families gaat waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen oud en nieuw geld. Oud geld beheert het in hoofdzaak geërfd vermogen met volle overgave en wil dit hoe […]

door Roosmarijn Overweg Lees het hele artikel →
16 december 2011

Duurzaamheid is meer dan een stikstofkringloop

Drenthe

Blog week 50, geschreven door Foppe Nijboer, kringloopboer. Wie het tv programma van Yort Kelder kent met de titel hoe heurt het eigenlijk, weet dat het programma over rijke families gaat waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen oud en nieuw geld. Oud geld beheert het in hoofdzaak geërfd vermogen met volle overgave en wil dit hoe […]

door Roosmarijn Overweg Lees het hele artikel →
22 december 2010

Alterra rapport pleit voor meer ruimte voor kringloopboeren

Fryslân

Het Alterra rapport (Kringlooplandbouw: op weg naar geborgde bedrijfsspecifieke milieuresultaten) wat Marian Stuiver en Frank Verhoeven hebben geschreven is gepubliceerd. Conclusie: handhaafbaar en betaalbaar & stimuleren in plaats van straffen! Door milieuwetten enerzijds strenger en eenvoudiger controleerbaar te maken en anderzijds via “omgekeerde bewijslast” de sector zelf met een certificering te laten komen, kan dit […]

door Frank Verhoeven Lees het hele artikel →
11 maart 2009

Duurzaam boer blijven: door eigenwijs en zo onafhankelijk mogelijk te blijven?

Fryslân

Als melkveehouder Foppe Nijboer alle adviezen die hij de afgelopen jaren heeft gehad had opgevolgt was hij al lang geen boer meer geweest! Met een groep Drenthse melkveehouders gingen we op excursie. Bekijk hier het verslag en de economische cijfers van Nijboer.

door Frank Verhoeven Lees het hele artikel →
22 oktober 2008

Doorwerken in de Friese Wouden

Fryslân

We gaan verder.

door Frank Verhoeven Lees het hele artikel →