Duurzaam boer blijven in Groningen: verder terugdringen van de milieubelasting via de kringloopbenadering, is de titel van het meerjaren studieclub- en kennisontwikkelingsprogramma uitgevoerd door de stichting MEI, , Boerenverstand, DMS om de melkveehouderij in Groningen zowel economisch als ecologisch duurzamer verder te ontwikkelen. We starten hier met cursussen kringlooplandbouw vanuit het MEI GRONINGEN project en deze groepen kunnen verder in meerjarige studiegroepen waar aan de hand van de eigen bedrijfscijfers verder geleerd gaat worden over de optimalisatie van de bedrijfskringloop. In dit traject zal samen met akkerbouwers verder geleerd worden hoe bodem-plant-dier-mest kringlopen gesloten kunnen worden op regionaal nivo.

Eerder geschreven in deze rubriek:

Groningen

25 april 2012

16 Groningse boeren ontvangen Kringlooprapport

Algemeen

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Zuidhorn, hebben 16 Groningse Kringloopboeren hun kringlooprapport ontvangen uit handen van Burgemeester Zwart uit Zuidhorn. De boeren deden mee aan de studiegroepen van MEI over de bedrijfskringloop. Binnen dat project MEI/Duurzaam Boer Blijven proberen de melkveehouders de kringloopprocessen op hun bedrijf te verbeteren. De kringloopbenadering is gericht op het zo efficiënt mogelijk […]

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
15 maart 2012

Nieuw programma: MEI – Duurzaam Boer Blijven Groningen

Groningen

Maandag 19 maart a.s. gaat MEI van start met een nieuw programma: MEI-Duurzaam Boer Blijven. Hierbij nodigen we jullie allen uit om te komen ‘savonds in zaal Balk te Zuidhorn! Zie voor verdere informatie de uitnodiging.

door Rene Elsendoorn Lees het hele artikel →
15 maart 2012

Nieuw programma: MEI Duurzaam Boer Blijven

Activiteiten

Maandag 19 maart a.s. gaat MEI van start met een nieuw programma: MEI-Duurzaam Boer Blijven. Hierbij nodigen we jullie allen uit om te komen ‘savonds in zaal Balk te Zuidhorn! Zie voor verdere informatie de uitnodiging.

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
25 februari 2010

Studiegroepen Westerkwartier

Activiteiten

op 24 maart komen beide studiegroepen uit het Groninger Westerkwartier weer bij elkaar. Studiegroepbegeleider is Hans Dirksen.

door Frank Verhoeven Lees het hele artikel →
13 december 2009

Bespreking cijfers Westerkwartier

Activiteiten

Zoals afgesproken met de deelnemers worden op 14 januari alle cijfers besproken met de studiegroepdeelnemers. Locatie en tijdstip zal met de deelnemers worden gecommuniceerd.

door Frank Verhoeven Lees het hele artikel →
20 november 2009

Westerkwartier bezoekt Friese Wouden

Groningen

De studiegroepen uit het Groninger Westerkwartier gingen op excursie bij melkveehouder Nijboer in de Noordelijke Friese Wouden. Nagenoeg vergelijkbaar landschap: kleinschalige perceeltjes met houtwallen. Al snel kwam men tot de conclusie dat geld uit landschapsbeheer mooi meegenomen is, maar dat met de kringloopaanpak pas echt geld verdiend kan worden!

door Frank Verhoeven Lees het hele artikel →
6 november 2009

Excursie met studiegroepen westerkwartier

Activiteiten

De 2 studiegroepen uit het Groninger Westerkwartier gaan op exursie naar het bedrijf van Foppe en Baukje Nijboer. Op het programma staat goedkoop en gezond voeren. Tijdens de lunch zal een vertegenwoordiger van Sikma mengvoeders (de voerleverancier van Nijboer) een verhaal houden over hoe zij ‘op maat gemaakt’ krachtvoer kunnen leveren. Duurzamer? lokaler? misschien wat […]

door Frank Verhoeven Lees het hele artikel →
5 oktober 2009

Studiegroep I bedrijfskringloop Westerkwartier

Activiteiten

Op dinsdag 13 oktober om 19:30 uur is de eerste bijeenkomst van studiegroep II Bedrijfskringloop gepland. Hij duurt tot ongeveer 22:00 uur en wordt georganiseerd in de Vrijborg te Nuis. De bijeenkomst wordt begeleid door Frank Verhoeven (die ook op 2 maart de inleiding verzorgde).

door Rene Elsendoorn Lees het hele artikel →
5 oktober 2009

Studiegroep bedrijfskringloop Westerkwartier

Activiteiten

Op dinsdag 13 oktober om 13:15 uur is de eerste bijeenkomst van studiegroep I Bedrijfskringloop gepland binnen het MEI project. Hij duurt tot ongeveer 16:00 uur en wordt georganiseerd in de Vrijborg te Nuis. De bijeenkomst wordt begeleid door Frank Verhoeven (die ook op 2 maart de inleiding verzorgde). Meer informatie via Rene Elsendoorn (06-28957996).

door Rene Elsendoorn Lees het hele artikel →
15 mei 2009

Duurzaam boer blijven in Groningen

Groningen

Het programma rondom de kringloopaanpak gaat ook van start in het Groninger Westerkwartier. Zo’n 26 boeren hebben zich enthousiast aangemeld voor een programma rond de kringloopaanpak bij de “MEI beweging“. Deze groep boeren zal dit najaar van start gaan.

door Rene Elsendoorn Lees het hele artikel →