Eerder geschreven in deze rubriek:

Internationaal

14 juli 2011

DBB gaat internationaal!

Algemeen

Het Duurzaam Boer Blijven netwerk gaat samenwerken met Belgie en Frankrijk in het project SNOWMAN: Sustainable Agriculture and Soil: comparative study of strategies for managing the integrated quality of agricultural soils in different regions of Europe -> Belgium, France, Netherlands. Doel is kennis en ervaringen uitwisselen over duurzaam bodembeheer.

door Frank Verhoeven Lees het hele artikel →
26 maart 2009

De melkveehouderij sojavrij!?

Achtergronden

Kan de melkveehouderij niet simpel zonder soja? Zou een mooi statement zijn! Een bedrijf met voldoende grasland heeft eigenlijk eiwit genoeg (veelal in overmaat) en een energie tekort om de (hoge) melkproducties te realiseren. Het eiwit zit in het gras, het probleem is alleen de beschikbaarheid van dit eiwit gedurende het jaar en de kwaliteit. Tijd voor vernieuwende ideeen?

door Frank Verhoeven Lees het hele artikel →
18 maart 2009

Kringloop landbouw internationaal

Internationaal

Duurzaam boer blijven willen we niet aleen in Nederland. Daarom kan het ook van nut zijn te weten welke aanpak boeren in andere landen kiezen.  Zo bracht ik in December een bezoek aan de European Initiative for Sustainable Development in Agriculture (EISA) in Brussel. Dit is een Europees netwerk van boeren en organisaties (gestart in […]

door admin Lees het hele artikel →