De groene long van Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Als een groene long, middenin in Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ligt het open agrarische veenweidelandschap van Midden-Delfland. Het karakteristieke open landschap met de rijke cultuurhistorie en landschappelijke waarde is voor inwoners, ondernemers en bezoekers om van te houden! De melkveehouderij is van oudsher belangrijk voor Midden-Delfland. De inzet van de boeren heeft ervoor gezorgd dat het oorspronkelijke en unieke karakter van het landschap zo goed behouden is gebleven. Naast de pracht van het landschap draagt het open en groen houden van Midden-Delfland bij aan uw veiligheid als inwoner van of bezoeker aan onze metropoolregio: Waterberging, goed voedsel, temperen oververhitting in de steden en nog veel meer!

LTO Delflands Groen, de gemeente Midden-Delfland en de provincie Zuid-Holland het werken in het programma Kringloopboeren Midden-Delfland samen om het agrarisch cultuurlandschap met koe in de wei het behouden en ontwikkelen. Natuurlijk werken zijn hierbij samen met betrokken gebiedsorganisaties en met U!

Studie- en innovatieprogramma “Kringloopboeren Midden-Delfland”

Ondernemers, overheden en burgers geven samen vorm aan in het studie- en innovatieprogramma “Kringloopboeren Midden-Delfland”. In dit programma werken de melkveehouders, met en voor de omliggende steden, aan een veilig, aantrekkelijk,‘eetbaar’ en open agrarisch cultuurlandschap. Het weerbaar maken van eigen bedrijf en ondernemerschap verstrekt de bedrijfskracht. Het realiseren van een wederkerige relatie tussen stad en land versterkt de gebiedskracht. De bedrijfskracht krijgt vooral vorm in de studiegroepen. Inhet Innovatieprogramma staat het versterken van de gebiedskracht centraal. Beide onderdelen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

De achtergrond

Het programma Kringloopboeren Midden-Delfland is mogelijk gemaakt door financiering vanuit het IODS kwaliteitsproject “pilot groen ondernemen”, de inzet van participerende gebiedsor­ganisaties en de melkveehouders. Het programma is geïnitieerd door LTO Delflands Groen en wordt actief begeleid door de gemeente Midden-Delfland. De melkveehouders hebben als fundament onder het programma de kringlooplandbouw gelegd. Op dit fundament worden strategie en activiteiten nu verder opgebouwd.

Eerder geschreven in deze rubriek:

Midden Delfland

23 april 2012

Kringloopboeren uit Midden-Delfland ontvangen Kringlooprapport

Algemeen

Afgelopen zaterdag 21 april is tijdens de officiële start van het recreatieseizoen kennis gemaakt met de kringloopboeren uit Midden-Delfland. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst kregen de kringloopboeren een bordje met QR-code uitgereikt. Door het scannen van deze code komt u terecht op de website waar een profiel van de kringloopboer staat. (www.boerinmiddendelfland.nl). Wethouders uit de gemeente […]

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
12 april 2012

21 april Kringloopboeren Midden-Delfland laten zich kennen!

Activiteiten

Stad en land versterken elkaar. Zaterdag 21 april is de officiële start van het recreatieseizoen in Midden-Delfland en een mooi moment om kennis te maken met de boer achter het landschap. Op moderne wijze stellen de kringloopboeren zich aan u voor. Wethouders uit de gemeente Rotterdam, Alexandra van Huffelen, uit Den Haag, Rabin Baldewsingh en […]

door Hiske Ridder Lees het hele artikel →
2 januari 2012

Studiegroepen kringlooplandbouw Midden-Delfland volop in beweging!

Midden Delfland

De studiegroepen kringlooplandbouw Midden-Delfland zijn volop in beweging. De bijeenkomsten van 14 oktober, 4 november en 2 december zijn al achter de rug. Die van 6 januari 2012, met gastdocent Joost de Veer, is de eerste in het nieuwe jaar. Vrijdag 14 oktober Op 14 oktober jl. zijn we samen het nieuwe seizoen goed begonnen! Duidelijk werd de […]

door Hiske Ridder Lees het hele artikel →
2 januari 2012

Studiegroepen kringlooplandbouw Midden-Delfland volop in beweging!

Midden Delfland

De studiegroepen kringlooplandbouw Midden-Delfland zijn volop in beweging. De bijeenkomsten van 14 oktober, 4 november en 2 december zijn al achter de rug. Die van 6 januari 2012, met gastdocent Joost de Veer, is de eerste in het nieuwe jaar. Vrijdag 14 oktober Op 14 oktober jl. zijn we samen het nieuwe seizoen goed begonnen! Duidelijk werd de […]

door Hiske Ridder Lees het hele artikel →
2 januari 2012

LTO DelflandsGroen en ANV Vockestaert lanceren gebiedsvisie

Midden Delfland

Boer Blijven! Gebiedsvisie 2020 landbouw Midden-Delfland Er is door Delflands Groen samen met ANV Vockestaert een notitie opgesteld met de visie van beide organisaties over de toekomst van de landbouw in Midden-Delfland tot 2020.  Theo Vogelzang van het LEI heeft, dankzij de financiele bijdrage van de gemeente Midden-Delfland, ondersteuning geboden in het schrijfproces. Als basis voor […]

door Hiske Ridder Lees het hele artikel →
2 januari 2012

LTO DelflandsGroen en ANV Vockestaert lanceren gebiedsvisie

Midden Delfland

Boer Blijven! Gebiedsvisie 2020 landbouw Midden-Delfland Er is door Delflands Groen samen met ANV Vockestaert een notitie opgesteld met de visie van beide organisaties over de toekomst van de landbouw in Midden-Delfland tot 2020.  Theo Vogelzang van het LEI heeft, dankzij de financiele bijdrage van de gemeente Midden-Delfland, ondersteuning geboden in het schrijfproces. Als basis voor […]

door Hiske Ridder Lees het hele artikel →
20 december 2011

Midden-Delfland: Boeren en Hoogheemraadschap samen voor waterkwaliteit en een vitale sector

Algemeen

Hoe kunnen melkveehouders uit Midden-Delfland en Hoogheemraadschap Delfland samen werken aan een betere waterkwaliteit? Die vraag stond centraal op 4 november jl. Een groep van 20 melkveehouders, allen deelnemers studiegroep kringlooplandbouw, ging in gesprek met medewerkers van Hoogheemraadschap Delfland over het belang van waterkwaliteit. Er zijn gedeelde belangen. Boeren vinden goede waterkwaliteit belangrijk voor drinkwater […]

door Marieke Koot Lees het hele artikel →
29 mei 2011

Melkveehouders Midden Delfland bezoeken Natuurhoeve

Algemeen

Studiegroepdeelnemers uit Midden Delfland hebben een bezoek gebracht aan De Natuurhoeve en een toeleverende melkveehouder. Deze zuivelfabriek in Benschop betrekt sinds 1 januari de melk van 11 melkveehouders rondom de fabriek. Een combinatie van een machinehandel, veel marketingvaardigheden, een eigen RMO en vooral veel ondernemerschap maakt de Natuurhoeve tot een bijzonder interessante en duurzame niche in zuivelland.

door Frank Verhoeven Lees het hele artikel →
16 mei 2011

Excursie studiegroep Midden-Delfland

Activiteiten

Om ons studiegroepseizoen Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland af te sluiten gaan we nog 1 keer samen op pad. Geen bezoek aan een collega-melkveebedrijf maar een excursie ingestoken vanuit een andere invalshoek van de zuivelketen. Je hoort steeds meer over (de kansen van) lokale verwerking van de melk. De reis gaat daarom naar Benschop waar […]

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
20 april 2011

Uitreiking Kringloop-Kompassen volop in het nieuws!

Algemeen

De uitreiking van de Kringloop-Kompassen, die afgelopen zaterdag plaatsvond in Midden-Delfland is volop in het nieuws.

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →