Drentse kringloopboer ingeburgerd

door Marijke Meijer op 8 oktober 2012

Na ruim 10 jaar experimenteren en bouwen werd het project Duurzaam Boer Biljven in Drenthe op vrijdag 28 september afgesloten met een feestelijke slotmanifestatie in het provinciehuis te Assen. Maar dat betekent niet dat het over en uit is met het stimuleren van de verduurzaming van de Drentse melkveehouders. Zie bijgaand artikel, dat onlangs verscheen in de Nieuwe Oogst.

Laat een comment achter