Post image for Enthousiaste start in Midden Delfland

Enthousiaste start in Midden Delfland

door Frank Verhoeven op 5 december 2009

Vrijdag 4 december zijn de eerste twee studiegroepen in Midden Delfland enthousiast van start gegaan. Frank Verhoeven en Frens Schuring stelde de deelnemers de vraag: Wat betekend voor jou duurzaamheid?  en welke kengetallen horen daarbij? Veel deelnemers noemden als eerste zaken als plezier in het werk en gezonde koeien zonder problemen. Daarna volgde economische continuïteit, een gesloten bedrijfsvoering en grondgebonden blijven. Maar ook samenwerking met akkerbouwers, melkafzet in eigen regio, eigen energie opwekken, minder grasland vernieuwen, de inpassing van beheersgras en riet (voor stro) werden genoemd. Stuk voor zaken waar het project aandacht aan kan besteden.

IMAG0024

Ochtendgroep Midden Delfland

Tijdens de bijeenkomst is stil gestaan bij het begrip effectieve structuur. Effectieve structuur zijn de deeltjes langer dan 0,6 centimeter. Een goede prikkeling van de penswand stimuleert herkauwactiviteit. Een koe moet 8 tot 10 uur per dag krachtig herkauwen. Van de koeien in de ligboxen hoort meer dan 50 procent te herkauwen. Twee uur na het voeren zelfs 90 procent. Effectieve structuur is als volgt uit te rekenen: (ADL/NDF x 100) x 30 + DS%.  5 = hoog en 4 = laag (krachtvoer heeft een structuurwaarde van 0). Hoe meer herkauwactiviteit des te beter het voer benut wordt en hoe (kosten) effecienter er gevoerd kan worden. De deelnemers hadden hun eigen kuilanalyses meegenomen en de verschillen in de groep bleken groot te zijn.

IMAG0028
Middaggroep Midden Delfland

Gras met pulp voeren blijkt al decenia lang de sleutel tot succes in het veenweidegebied. Voor biologische boeren is dit lastig vanwege de beperkte beschikbaarheid van biologische pulp. 

Op 15 januari zal deze groep weer bijelkaar komen. Dan zal nogmaals bekeken worden hoe “het melkt”, zijn de eerste bedrijfscijfers bekend en zal al aandacht besteed worden aan de bemesting voor het voorjaar.

Laat een comment achter