Het eerste Kringloop Café in Friesland

door Marijke Meijer op 26 april 2012

Door: Henk Kieft

Het eerste Kringloop Café in Friesland Gisteravond vond het eerste Kringloop Café in Olterterp in Friesland plaats. 40 deelnemers waren afgekomen op de uitnodiging van het project Duurzaam Boer Blijven in Friesland.

Boerin Josien Kapma uit Portugal leidde het gesprek. Frappant verschil met Nederland: daar hebben ze een mesttekort! Frank Verhoeven (BVBoerenverstand ) presenteerde de kern van de kringloopaanpak, de monitoring van de prestaties met de bedrijfscijfers en de mogelijkheden van certificering. Everhard van Essen (Noord Fryske Wolden) liet de gunstige resultaten zien van 6 jaar kringloopcijfers van de deelnemers. Hij rondde af met een zogenaamde Life Cycle Analysis waaruit bleek dat de aanpak voor Profit ongeveer gelijk was aan de gemiddelde boeren, maar voor People en Planet aanzienlijk beter scoorde. In de akkerbouw kent de Stichting Veldleeuwerik een zelfde soort aanpak.

Hoe prikkelen tot ‘kringlopen’. De aanwezigen zagen de kringloopaanpak wel zitten. De meeste aanwezige boeren doen ook mee aan een studiegroep. Maar ze vormen maar een klein deel van alle boeren. Het boeiendste deel van het gesprek ging dan ook over de vraag wat de grote groep boeren nou kan prikkelen om ook op de kringloopaanpak over te gaan en met studiegroepen van collega’s mee te doen.

De tien prikkels volgens de deelnemers:

  • Beloning voor prestaties in geld. Daarbij helpt het kringloopcertificaat.
  • Eigen motivatie en werkplezier. Je leert veel van andere deelnemers in studiegroepen. En je wilt het gewoon goed doen.
  • Waardering vanuit de samenleving. Dat kun je krijgen door je bedrijf te laten zien en verhalen te vertellen, ook op een website
  • Een duidelijke vraag van Heineken, Unilever, RFC naar duurzaam gemaakte producten. Eventueel zelfs met harde kwaliteitsnormen.
  • Misschien levert het minder regeldruk van de overheid op.
  • Als de provincie en gemeenten ontwikkelingsruimte vergunnen op basis van een kringloopaanpak.
  • De prestaties van de kringloopboeren vergelijken met gemiddelde prestaties en die vergelijking overal presenteren. Bijvoorbeeld gemiddeld een % meer organische stof in de bodem.
  • Die presentaties vooral ook aaibaar maken: een ingewikkelde grafiek leest moeilijk, maar gepresenteerd als toename van weidevogels spreekt het direct tot de verbeelding: het KievitKompas!
  • Het bureau Ongewone Evenementen inschakelen en een kringloopfeest maken met boeren en burgers ofwel op een positieve manier onder de aandacht brengen. In elke provincie 10 boeren-ambassadeurs die het verhaal vanuit eigen ervaring met overtuiging kunnen vertellen aan andere boeren.

In de discussie na afloop kwam er nog een elfde tip:

  • Al vroeg in het agrarische onderwijs beginnen met kringlopen in het lespakket.

Yes! We zijn deel van de oplossing. En er waren verschillende punten die ik in 1 zin zou willen samenvatten: Met de kringloopaanpak zijn we deel van de oplossing voor gezonde landbouw en voeding. Is hier een begin van een nieuwe beweging aan het ontkiemen?

Betrokken deelnemers. Meer dan de helft van de deelnemers waren boeren: melkveehouders en twee akkerbouwers, 2 dierenartsen en een homeopaat, 2 mensen uit het agrarisch onderwijs, een medewerker van de Friese Milieu Federatie , idem van het Agentschap.nl, een journaliste voor de Nieuwe Oogst en een stel agrarische adviseurs die in diverse provincies actief zijn met het kringloopprogramma.

De café opzet was heel geslaagd: bijna iedereen deed mee aan het gesprek en na afloop bleven de meeste mensen nog een uur hangen. Altijd een goed teken!

 

{ 1 comment… lees het hieronder of voeg er een toe }

Laat een comment achter