Melkveehouders Midden Delfland op excursie

door admin op 10 januari 2011

De groep melkveehouders uit Midden-Delftland die deelnemen aan een van de studiegroepen rondom kringlooplandbouw hebben op 7 januari 2011 onder leiding van Frank Verhoeven een studiebezoek gebracht aan het bedrijf van de fam. Boekensteijn een van de deelnemers uit de studiegroep. Het doel van de ochtend was om gezamenlijk de kringloopcijfers van het bedrijf van de fam. Boekenstijn onder de loep te nemen en door middel van intervisie van elkaar te leren en concrete suggesties voor mogelijke verbeteringen van de kringloop en daarmee het rendement en milieu impact van het bedrijf van de fam. Boekensteijn te geven.
Martien Boekensteijn gaf een korte introductie van zijn bedrijf. Hij heeft het bedrijf enige jaren geleden overgenomen van zijn oom, en is daardoor in een situatie waarin maximaal rendement binnen de bestaande context cruciaal is. Ook is de stal vol en is het bedrijf gelegen in het veenweidegebied op matige grond waar alleen gras geteeld kan worden en de kuiluitslagen uit de regio altijd lager zijn als het landelijk gemiddelde, binnen deze kaders moet de groep kijken hoe de kringloop geoptimaliseerd kan worden op dit bedrijf.

Na de introductie, legt Frank Verhoeven de uitdaging in de groep om vanuit de kringloopgedachte en cijfers de kosten te verlagen door het optimaliseren van de kringloop. En dit te doen binnen de bestaande kaders van het bedrijf van de fam. Boekensteijn. situatie (e.g. ruimte in de stal, de huidige kuilen, kuiluitslagen, grondsoort e.d.). Uit de kringloopcijfers van 2009 lijkt het erop dat de meeste winst is te behalen bij het verlagen van de aanvoer van krachtvoer en bijproducten en een betere benutting van het voer uit eigen land.

Tijdens de ochtend bleek het nog een behoorlijke uitdaging met concrete suggesties te komen die toepasbaar zijn binnen het bedrijf. Echter na een aantal interessante discussies kwamen er diverse suggesties voor aanpassingen op de korte termijn. Nog belangrijker echter waren discussies over mogelijke aanpassingen op de middel en lange termijn. Suggesties waren onder andere, het inkruisen van andere rassen die meer passen in een situatie waar het nastreven van een hoge productie per koe niet haalbaar is. Het maken van meerdere kleinere kuilen zodat er meer gecombineerd kan worden tussen voorjaar, zomer en herfstkuilen.
Daarnaast was er nog een interessante discussie over de economische meerwaarde van MerkMelk voor de melkveehouders in de groep die dit produceren gezien de extra kosten en de lagere gehalten.

Gezamenlijk kijken we terug op een leerzame en inspirerende dag waarin naast de kringloopcijfers ook een aantal zeer relevante onderwerpen aan de orde kwamen die de kringloop en economische rendement van het bedrijf beïnvloeden.

Laat een comment achter