Post image for Mestscheiden nu voor elke melkveehouder mogelijk!

Mestscheiden nu voor elke melkveehouder mogelijk!

door Marijke Meijer op 2 juni 2010

Met de mobiele mestscheider van Familie Roubos in Leersum kunnen alle melkveehouders die interesse hebben in het scheiden van hun mest dit een keer uitproberen. De mestscheider Keydollar Tri Rod is gemakkelijk te vervoeren en voor elke melkveehouder geschikt. Op vrijdag 18 juni in Wijster en op woensdag 23 juni in Montfoort zullen demonstraties gehouden worden.

Drijfmest wordt vanuit de put aangevoerd in de voorraadbak van de mestscheider en van daaruit gescheiden in een dikke en dunne fractie. De dikke fractie is stapelbare mest en wordt aangemerkt als ruige mest. De dunne fractie is makkelijk verpompbaar en goed uit te rijden als vervanging van kunstmest vanwege de hoge ammoniakale stikstoffractie die snel door planten opneembaar is. Het scheiden is een zeer gemakkelijk proces en heeft onder andere als voordelen dat de N/P verhouding verschillend is in de dikke en dunne fractie en dat deze daardoor op andere momenten aangewend kunnen worden. Ook is in enkele gevallen investering in een grotere opslagcapaciteit van drijfmest niet nodig door 10-20% volumereductie bij scheiden (de dikke fractie kan op een mest- of kuilplaat overdekt opgeslagen worden) en dat er minder kuubs mest afgevoerd hoeven te worden door het afvoeren van alleen de dikke (fosfaatrijkere) fractie. Daarnaast kan de dikke fractie in het najaar op bouwland gebracht worden of op natuurland, aangezien het als ruige mest aangemerkt wordt.

Meer informatie over de werking van de mobiele mestscheider en het huren ervan is te vinden op de website http://www.mesttechniek.nl/ en hier het rapport van het Wageningse onderzoek naar de verschillende mestscheiders.

Laat een comment achter

{ 2 trackbacks }