Omgeving van het bedrijf en de samenleving

door Frank Verhoeven op 17 januari 2009

De link met de omgeving van het bedrijf en de samenleving is heden ten dage ontzettend belangrijk. De zogenaamde “licence to produce” is niet meer vanzelfsprekend en moet actief onderhouden en “verkocht” worden. Regelmatig verzamelen we berichten waar melkveehouders nieuwe manieren hebben gevonden hun bedrijf sterker met de regio te verbinden (lees: meer inkomen uit deze regio te halen). Denk aan agrarisch natuurbeheer, maar ook aan schoolbezoeken, excursies, nieuwe achitectuur, samenwerkingsverbanden met het dorp of wat te denken van de stichting weidegang, etc. etc. Een lovenswaardig initiatief is het Caring Dairy programma van CONO kaasmakers en Ben & Jerries waarvoor wij de workshops kringlooplandbouw verzorgen. Zowel CONO als Ben & Jerries zijn er van overtuigd dat duurzaamheid een normaal onderdeel moet zijn van de bedrijfsvoering: “be good and tell it!”.

Binnenkort zullen we meer interessante voorbeelden hier verzamelen.

Verder verwijzen wij u graag door naar onze collega’s van netwerk platteland.

Laat een comment achter