Optimalisatie droogstand en transitie zonder al te veel kosten mogelijk

Post image for Optimalisatie droogstand en transitie zonder al te veel kosten mogelijk

door Gerrit Hegen op 14 oktober 2009

De pilotgroep rond dier & voeding kwam op 15 september bij elkaar voor een bedrijfsscan en bespreking daarvan bij VOF Westerhof, Holthe 37e, Beilen. In deze bedrijfsscan is gekeken naar bedrijfskarakteristieken, dierziektenstatus, voersysteem, rantsoenen en stal. Hierin worden de uitdagingen aangegeven om een optimalisatie van de droogstand en transitie op dit bedrijf te realiseren.  Doelstelling: duurzame koeien met 9000 liter melk. Zie bijgaand het uitgebreide verslag door dierenarts Gerrit  Hegen, van DAP het Zuidenveld.

{ 2 comments… lees ze hieronder of voeg er een toe }

Klaas-Jan Alma oktober 16, 2009 om 09:12

Beste Gerrit,
Wat was de gemiddelde stikstofgift/ha. uit kunstmest bij dit bedrijf?

Hartelijke groet, Klaas-Jan Alma

Frank Verhoeven oktober 22, 2009 om 08:54

Namens Henk Westerhof:

In 2008 is er uit 26181 kg Kemistar verstrooid, met 20.2 % N. Dat komt gemiddeld neer op 107 kgN/ha.

Drijfmest voor 1e snee: Zo vroeg mogelijk 30 m3/ha (maaien en weiden. Ik wil zoveel mogelijk de nawerking benutten in de loop van het seizoen) Na maaien nog eens 25-30m3. Wanneer de 2e snee wordt geweid, komt er 20 m3 op. Wanneer percelen 2 maal worden beweid, dan geen drijfmestgift na 1e beweiding, alleen kunstmest.

Verder hebben we een aantal percelen die alleen gemaaid worden. Daar gaat uiteindelijk meer drijfmest heen dan percelen die geweid worden. Rond begin juli moeten de putten en de silo ongeveer leeg zijn, half augustus stoppen we met de drijfmest.

Ik hoop dat hiermee de vraag voldoende is beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Henk Westerhof

Laat een comment achter