Discussie over kringlooplandbouw op donderdag 25 april

Discussie over het nut en noodzaak van de kringloop aanpak

Als er ergens kansen zijn om duurzaam boer te blijven is het in Noord Nederland! Theoretisch kan daar met beter boeren, beter bodembeheer, scherper voeren en een nauwere samenwerking met de akkerbouw de bodem-plant-dier-mest kringloop gesloten worden. Misschien moeten we er naar streven dat dit in 2020 ook is gebeurt! En dat alles met zo min mogelijk verliezen naar de lucht, klimaat en het water.

Kringlooplandbouw biedt duidelijk oplossingen! Maar hoe stimuleren we het? Met een extra premie op de melkprijs? Met vrijstellingen? Lagere waterschapslasten voor zij die het goed doen? Of is het een kwestie van meer boerenverstand (ofwel meer kennis)?

Op 25 april gaan we met melkveehouders, overheid en maatschappelijke organisaties in debat om de meerwaarde van kringlooplandbouw in Noord Nederland te verkennen en acties voor de toekomst uit te zetten. U komt toch ook?

De BV Boerenverstand heeft een kringlooprapport ontwikkeld en uitgetest met enkele 100den melkveehouders. In de “week van Duurzaam Boer Blijven“ willen we met U in een discussie over nut en noodzaak van kringlooplandbouw en certificering.

Datum: Donderdag 25 april 2012
Plaats: Het Witte Huis – Van Harinxmaweg 20, Olterterp (bij Drachten)

Meer info volgt!