Stoer, maar met weinig boerenverstand

door Frank Verhoeven op 24 oktober 2010

Bodembederf

Nog altijd verschijnen de meest stoere foto’s en filmpjes van de maïsoogst op internet. Hoewel ik ook wel moet lachen om dit soort foto’s is het tegelijkertijd diep triest! Een gemiddelde hectare landbouwgrond kost op dit moment zo tussen de 20 en 50.000 euro en kan oplopen tot meer dan 80.000 euro. Deze bodemstructuurschade  is onherstelbaar en kost langdurig productie, slechte oogsten, beroerde kwaliteit van het geoogste gewas en nog maar niet te spreken over de toename van nitraatuitspoeling. Bepaald geen duurzaam bodembeheer. De mais moet van het land er is weinig andere keus, maar dit begint eigenlijk met het feit dat deze grond helemaal niet geschikt was om maïs op te verbouwen. Er vanuit gaand dat we in Nederland nu eenmaal veel neerslag hebben, kan maisteelt eigenlijk alleen op de hogere, goed ontwaterde, percelen. De melkveehouders of akkerbouwers die de grond zelf in bezit hebben weten dit en houden daar rekening mee. Het grote probleem zit hem mijns inziens in de overige landeigenaren die uit gemak maïs zijn gaan verbouwen en alles vervolgens aan de loonwerker uitbesteden. Dergelijke grondeigenaren komen er helaas steeds meer in Nederland, zitten niet in onze studiegroepen en soms is het pure speculatie om grond in bezit te houden, waardoor duurzaam bodembeheer lastig gegarandeerd kan worden. Het begint allemaal met een landeigenaar met boerenverstand, een vakman die lange termijn duurzaam bodembeheer nastreeft en die de loonwerker aanstuurt in plaats van andersom.

Al jaren realiseren melkveehouders met de hoogste KVEM benutting van hun eigen land ook de laagste kostprijs (vraag een willekeurige boekhouder). Het moge duidelijk zijn dat de basis letterlijk begint bij duurzaam bodembeheer, kwalitatief goed eigen voer winnen waardoor minder (duur) krachtvoer aangekocht hoeft te worden om de melkkoeien op productie te houden.

Realiseer je ook dat een koe gemiddeld maar 3 lactaties meegaat..terwijl die grond daar je hele carrière blijft liggen. Dus voorkomen dat dit gebeurt met je percelen.

En als je geen geschikte grond voor maïsteelt hebt (zoals bijvoorbeeld in het veenweidegebied), moet je eigenlijk geen maïs willen verbouwen! Hier en daar wordt het zelfs al verboden. Maar waarom mais verbouwen? Met goed graslandbeheer en alleen gras kon mijn vader in 1990 zijn koeien al meer dan 9.000 kg gemiddeld laten produceren. Ben benieuwd naar de reacties.

{ 3 comments… lees ze hieronder of voeg er een toe }

Laat een comment achter