Stoer, maar met weinig boerenverstand

door Frank Verhoeven op 24 oktober 2010

Bodembederf

Nog altijd verschijnen de meest stoere foto’s en filmpjes van de maïsoogst op internet. Hoewel ik ook wel moet lachen om dit soort foto’s is het tegelijkertijd diep triest! Een gemiddelde hectare landbouwgrond kost op dit moment zo tussen de 20 en 50.000 euro en kan oplopen tot meer dan 80.000 euro. Deze bodemstructuurschade  is onherstelbaar en kost langdurig productie, slechte oogsten, beroerde kwaliteit van het geoogste gewas en nog maar niet te spreken over de toename van nitraatuitspoeling. Bepaald geen duurzaam bodembeheer. De mais moet van het land er is weinig andere keus, maar dit begint eigenlijk met het feit dat deze grond helemaal niet geschikt was om maïs op te verbouwen. Er vanuit gaand dat we in Nederland nu eenmaal veel neerslag hebben, kan maisteelt eigenlijk alleen op de hogere, goed ontwaterde, percelen. De melkveehouders of akkerbouwers die de grond zelf in bezit hebben weten dit en houden daar rekening mee. Het grote probleem zit hem mijns inziens in de overige landeigenaren die uit gemak maïs zijn gaan verbouwen en alles vervolgens aan de loonwerker uitbesteden. Dergelijke grondeigenaren komen er helaas steeds meer in Nederland, zitten niet in onze studiegroepen en soms is het pure speculatie om grond in bezit te houden, waardoor duurzaam bodembeheer lastig gegarandeerd kan worden. Het begint allemaal met een landeigenaar met boerenverstand, een vakman die lange termijn duurzaam bodembeheer nastreeft en die de loonwerker aanstuurt in plaats van andersom.

Al jaren realiseren melkveehouders met de hoogste KVEM benutting van hun eigen land ook de laagste kostprijs (vraag een willekeurige boekhouder). Het moge duidelijk zijn dat de basis letterlijk begint bij duurzaam bodembeheer, kwalitatief goed eigen voer winnen waardoor minder (duur) krachtvoer aangekocht hoeft te worden om de melkkoeien op productie te houden.

Realiseer je ook dat een koe gemiddeld maar 3 lactaties meegaat..terwijl die grond daar je hele carrière blijft liggen. Dus voorkomen dat dit gebeurt met je percelen.

En als je geen geschikte grond voor maïsteelt hebt (zoals bijvoorbeeld in het veenweidegebied), moet je eigenlijk geen maïs willen verbouwen! Hier en daar wordt het zelfs al verboden. Maar waarom mais verbouwen? Met goed graslandbeheer en alleen gras kon mijn vader in 1990 zijn koeien al meer dan 9.000 kg gemiddeld laten produceren. Ben benieuwd naar de reacties.

{ 3 comments… lees ze hieronder of voeg er een toe }

a jongebreur oktober 28, 2010 om 12:38

wij verbouwen al 17 jaar mais op veengrond en mijn ervaring is dat het oogsten vaak nog beter gaat dan op kleigrond veengrond laat beter door een paar dagen droog weer en je kunt weer rijden
en met lichte machines het land in,we hebben dit jaar 13 okt. gehakseld en de kiepers kwamen met schone wielen het land uit
maar het begint al in het voorjaar niet te diep (max 10-12cm) los maken dan behoud je structuur en voorkom je snellere inklinking
we gaan volgend jaar waarschijnlijk met rijenfrees zaaien

Frank Verhoeven oktober 31, 2010 om 12:32

Mijn verhaal slaat niet op al die agrariërs die al met respect en zorgvuldigheid hun grond behandelen. Het probleem is: wat doen we met die anderen? Hoe voorkomen we dat extra regels nodig zijn, zoals nu mogelijk een verbod op maïsteelt in veenweidegebieden?

Frank Lenssinck april 9, 2011 om 22:18

Ondanks dat de teelt van mais op veengrond, in een aantal gevallen ter discussie staat blijft het om diverse redenen ook voor veenweidebedrijven een interessant gewas. Hoge opbrengsten en de lagere NH3 emissies die praktrijkbedrijven met mais in het rantosen uitstoten. Het valt niet mee om in een volledig grasrantsoen vooral in het najaar het eiwit en ureumgehalte laag te houden zonder mais/ of extreme hoeveelheden perspulp. Bovendien gaat zoetwater verbruik een steeds belangrijker issue worden in het veenweidegebied en mais gebruikt bijna de helft minder water dan gras weliswaar per kg/ds. Maw tegensttijdige dillema’s
Dit jaar gaan we om die reden experimenteren met maisteelt bij hoog water in combinatie met Onderwaterdrainage en strokenteelt. Dit met het oog op het beperken van de bodemdaling en behoudt van structuur. Betekent dat we tot 3 weken na zaai het waterpijl laag houden en daarna opzetten tot 3 weken voor oogst. Ben benieuwd of we (voldoende) kunnen oogsten en de bodemdaling kunnen beperken.

Frank lenssinck, Manager Melkveeproefbedrijf Zegveld

Laat een comment achter