Studiegroepen kringlooplandbouw Midden-Delfland volop in beweging!

door Hiske Ridder op 2 januari 2012

De studiegroepen kringlooplandbouw Midden-Delfland zijn volop in beweging. De bijeenkomsten van 14 oktober, 4 november en 2 december zijn al achter de rug. Die van 6 januari 2012, met gastdocent Joost de Veer, is de eerste in het nieuwe jaar.

Vrijdag 14 oktober

Op 14 oktober jl. zijn we samen het nieuwe seizoen goed begonnen! Duidelijk werd de grote interesse in het benutten van de zon: Zonne-energie opwekken, zonnewarmte gebruiken voor verbeteren ruwvoerkwaliteit en de effectiviteit van (kunst)mest verhogen door betere afstemming met grondtemperatuur. Hans van Adrichem gaf aan contact te hebben met een bedrijf dat grootschalig, en daardoor met korting, zonnepanelen wil inkopen. Er is ondertussen met dat bedrijf contact gelegd en mogelijkheden om het vanuit Duurzaam Boer Blijven samen met jullie op te pakken worden verkend.

Vrijdag 4 november

Deze gezamenlijke studiegroepbijeenkomst stond in het teken van de waarde van waterkwaliteit. Het Hoogheemraadschap van Delfland (HHDelfland) is, zoals ook bij het project ‘gebiedsofferte’, als belangrijke samenwerkingspartner betrokken en aanwezig. Aan het eind van de middag kennen en begrijpen we elkaar beter, hebben we gezien hoe een polderkringloop eruit ziet, zijn maatregelen ter verbetering waterkwaliteit ‘gescoord’ en hebben we concrete handvatten om de samenwerking verder vorm te geven.

Vrijdag 2 december

De winter heeft haar intrede gedaan: korte dagen, lange nachten en dalende temperaturen. Een goed moment om aandacht te geven het rantsoen en aan de slag te gaan met het de vragen:

– Wat betekent het rantsoen voor de diergezondheid, de melkproductie en mijn bedrijfseconomie?
– Hoe bepaal ik wat voor mijn bedrijf een optimaal rantsoen is?
– Wat kan ik doen of moet ik laten?

We hebben voortgebouwd op de aanwezige kennis waarbij het delen van ervaringen en kijken in elkaars keuken een centrale plaats in heeft genomen

6 januari 2012

Waar we op 4 november samen met het Hoogheemraadschap van Delfland gewerkt hebben aan “minder verliezen” in relatie tot waterkwaliteit, op 2 december het gesprek zich richtte op de kwaliteit van het ruwvoer en optimaal inzetten van krachtvoer, zetten we op 6 januari de koeien centraal. Uit onderstaande –reeds vertrouwde-  kringloopschema is te zien hoe deze studiegroepthema’s  samenhangen. Dit werd ook op 2 december duidelijk: Rantsoenen gaan over ruw- en krachtvoer maar ook over o.a. mestkwaliteit, raskeuze  en melkproductie.

 

Op 6 januari 2012 (!) worden we begeleid door dierenarts Joost de Veer, voor de meeste van jullie een bekend persoon. Hij neemt ons in theorie en praktijk mee wat Integraal Koe Management inhoud en voor jou als ondernemer kan betekenen. Deze studiegroepbijeenkomst is tevens de voorbereiding op  waar ‘onze ‘  dierenartsen Wenno Wagenaar en Simone Breukelman voor het eerst in 2012 mee gaan beginnen; zij gaan per bedrijf een koekompas opstellen en aan de hand van het koekompas een adviesgesprek voeren.

Binnenkort wordt de complete planning- ook na 6 janauri- op de site geplaatst! Voor nu wens ik iedereen een goede jaarwisseling en een 2012 waarin we met elkaar verder werken aan  vitale kringlopen, gezonde koeien en een stevige economische bedrijfsstructuur in en voor een ondernemend Midden-Delfland!

Hiske Ridder

 

Laat een comment achter