Artikelen met de tag:

bemesting

9 september 2014

Maatregelen voor goed bodembeheer op veen

Utrecht West

Het praktijknetwerk ‘Goed bodembeheer op veen boert beter’ heeft een checklist gemaakt om de bodemkwaliteit te beoordelen en maatregelen voor verbetering van bodemkwaliteit op veengrond te benoemen. Deze checklist is opgenomen in de brochure Maatregelen voor duurzaam bodembeheer op veen (op pagina 18) en is gepresenteerd op de veenweide vakdag op VIC Zegveld. Veehouders in […]

door Wim Honkoop Lees het hele artikel →
15 januari 2013

Zijn we klaar voor permanente oplossingen voor een lang slepend conflict van boeren die hun mest bovengronds willen uitrijden?

Algemeen

Afgelopen vrijdag (11 januari) werd ik uitgedaagd om voor Radio 1 mijn mening te geven over het mestbeleid wat gebaseerd zou zijn op verkeerde aannames rondom ammoniak emissie. Het interview was het eerste onderwerp na het journaal van 11:00 uur en is hier terug te luisteren. Aanleiding om mij hiervoor te bellen was mijn quote […]

door Frank Verhoeven Lees het hele artikel →
25 januari 2012

Factsheet #7 Zes manieren om meer uit mest te halen

Algemeen

Mest wordt gebruikt als meststof voor de bodem en de plant. Het is daarbij belangrijk dat de mest de juiste samenstelling heeft en zo optimaal benut kan worden. In deze factsheet wordt verder ingegaan op hoe de samenstelling van mest te beïnvloeden is en hoe het optimaal benut kan worden.

door Marijke Meijer Lees het hele artikel →
11 januari 2012

Film over bodemkwaliteit

Algemeen

Er zijn 3 filmpjes gemaakt in het kader van het project Duurzaam Boer Blijven. Melkveehouders en deskundigen geven uitleg over de verschillende aspecten van de kringloop. Vandaag lanceren wij het filmpje over bodemkwaliteit. De kwaliteit van de bodem speelt een steeds grotere rol. Er komt minder stikstof en fosfaat uit kunstmest, maar door scherper te […]

door Frank Verhoeven Lees het hele artikel →
11 juni 2011

Excursie: Verdieping in de bodem

Activiteiten

HortiNova is een gespecialiseerde adviesgroep over bodemgezondheid en bodemgebruik. Tijdens hun presentatie gaan zij nader in op de onkruiden, vanuit een verfrissende invalshoek. Hun visie is namelijk ‘Onkruid bemest je’. Door bemestingsoptimalisatie kan de plant makkelijker groeien, is zij minder vatbaar voor ziekten en plagen en kan onkruidbeheer een duwtje in de goede richting worden […]

door Frank Verhoeven Lees het hele artikel →
9 oktober 2010

Bedrijfsspecifieke prestaties toetsen aan regionale normen

Achtergronden

Het kringloopdenken zit in de lift. Het CLM heeft haar studie naar de meerwaarde van kringlooplandbouw en de mogelijkheden om bedrijfsspecifieke kringloopprestaties te borgen afgerond. De kern is de N en P (en C) kringloop. Weer een stap om bedrijfsspecifieke prestaties inzichtelijk te maken en vervolgens te toetsen aan regionale/gebiedsspecifieke normen.

door Frank Verhoeven Lees het hele artikel →
9 augustus 2010

BEX bespreking

Drenthe

Wat zijn de mogelijkheden met de Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX)? Welke managementmaatregelen zorgen voor voordelen via de BEX? DMS organiseert een bijeenkomst waarbij gekeken wordt naar de BEX van 2009 en een planning gemaakt wordt voor de BEX van 2010.

door admin Lees het hele artikel →
24 juni 2010

Meer uit Minder in het zonnetje

Algemeen

Vier deelnemers van het project ‘Meer uit Minder’ openden hun bedrijf en samen met inleiders en standhouders verzorgden zij een prachtig programma voor boeren die hun bedrijf willen verbeteren. Door het fantastische weer was de opkomst helaas vrij laag. Maar de Provincie gaf aan interesse te hebben om in een vervolgproject met meer melkveehouders te werken aan mineralenbenutting en meer uit minder halen.

door admin Lees het hele artikel →
17 december 2009

Studiegroep De Graafschap: mestkwaliteit

Activiteiten

Aan de hand van bodem- en mestmonsters van de deelnemers wordt mestkwaliteit en bemesting besproken door Wim van de Geest van K&G Advies. Dit is de tweede bijeenkomst van de studiegroep in het project ‘Duurzaam boer blijven in en rondom Nationaal Landschap De Graafschap’.

door admin Lees het hele artikel →
17 december 2009

Meer uit Minder avondgroep: mestkwaliteit

Activiteiten

Aan de hand van mestmonsters worden op 20 januari de mestkwaliteit en bemestingsplannen van de deelnemers van het project Meer uit Minder besproken. Inleider is Wim van de Geest van K&G Advies.

door admin Lees het hele artikel →