Voedergewassen

door Frank Verhoeven op 9 maart 2009

Als gras de basis is moeten voedergewassen daar zo goed mogelijk bij aansluiten. Een intensief bedrijf heeft behoefte aan voedergewassen die drogestof (massa) leveren terwijl een extensief bedrijf juist zelf een hogere kwaliteit kan telen zoals maismeel of graan en krachtvoer kan vervangen. Veel grond over? dan is een rotatie van gras, mais en wintergraan een optie en heel veel grond over (en de beschikking over geschikte grond)? dan is een rotatie van gras, mais, wintergraan en zomergraan gecombineerd met peulvruchten te overwegen.

In het schema hiernaast is te zien dat bedrijven grofweg ingedeeld kunnen worden in 4 klassen: intensief en extensief en de mogelijkheid (en wil) tot het telen van voedergewassen. Voor intensieve bedrijven is mais een van de weinige opties omdat deze per hectare nog altijd het meeste droge stof opleverd. Bij extensievere bedrijven komen granen in beeld of mais voor de kolf.
schema-voeding2 NB: De indicatie voor de haalbare melkproductie per koe is van toepassing op biologische bedrijven.

Voor veel bedrijven die redelijk extensief zijn betekend het bijvoorbeeld dat mais beter als krachtvoer ingezet kan worden. In Overijssel heeft men een interessant project hierover gedraaid. Te veel snijmais in het krachtvoer stellen sommige melkveehouders en deskundigen terecht ter discussie. Op Melkquotum.startpagina.nl een interessant debat hierover.

Laat een comment achter