Zie uzelf als bladgroenmanager

door Marijke Meijer op 1 april 2010

Bladgroenkorrels en de wortels van planten zijn bepalend voor de gewasgroei.
Bladgroenkorrels zijn nodig om uit zonlicht suikers aan te maken in de plant en daarmee productie te realiseren. Wortels nemen stoffen op uit de bodem die zorgen voor productie én voor kwaliteit. Beide factoren zijn dus essentieel om een goed gewas te verbouwen.

Qua opbouw bestaat een bladgroenkorrel uit 1 molecuul Mg (Magnesium) met daaraan 4 moleculen N (Stikstof). Mg is dus een belangrijke factor voor bladgroei. Meestal is er bij melkveehouders voldoende Mg in de bodem aanwezig en wordt er voldoende N toegevoegd via bemesting. De belemmerende factor voor veel melkveehouders voor de plantgroei is de Calcium-Magnesium balans.
De verhouding van Ca en Mg in de bodem is hierbij bepalend. Ideaal is de verhouding 68% Ca, 12% Mg en 10% H+. Bij deze Ca:Mg balans heeft de bodem de juiste structuur. Voldoende Ca moleculen zijn van belang, omdat deze een relatief grote omvang hebben. Hierdoor blijft de bodem luchtig, wat wortels de kans geeft om te groeien. Dit stimuleert op haar beurt weer de bladgroei en dus de productie van het gewas. Te weinig Ca zorgt voor verdichting en verslemping van de grond, dus structuurproblemen. Bekalken kan dan helpen om de bodem beter bewerkbaar te maken.

De pH van de bodem is hierbij niet leidend. De pH wordt bepaald aan de hand van het aantal H+ moleculen. Echter, bij een pH van 6,2 kan een overschot aan Ca, maar ook aan Mg aanwezig zijn. Twee voorbeelden hiervan zijn:

– pH 6,2 (betekent voldoende H+)
­ – pH 6,2 met Ca overschot:
­ – % Ca = 73% i.p.v. 68%
­ – % Mg = 8,11 % i.p.v. 12%
– pH 6,2 (dus met dezelfde hoeveelheid H+)
 ­- pH 6,2 met Mg overschot:
 – % Ca = 56% i.p.v. 68%
­ – % Mg = 23% i.p.v. 12%

Bron: HortiNova

Het is daarom goed om – voordat u besluit om het land te gaan bekalken – eerst uw grond te laten bemonsteren. In het geval van een overschot aan Ca in de bodem moeten andere producten gebruikt worden dan bij een teveel aan Mg. Aan de hand van deze resultaten kan met de loonwerker afgestemd worden wat er gestrooid gaat worden.
Dolokal bevat bijvorbeeld ook Mg. Als u al voldoende Mg in de grond heeft zitten, zal de bekalking met Dolokal de productie nauwelijks verbeteren. Met voldoende Mg in de grond kunt u dan beter gebruik maken van krijt, dat vrijwel alleen uit Calcium Carbonaat (CaCO3) bestaat. Meer info: www.hortinova.nl

Laat een comment achter