Excursie 1. Topsporters in het sluiten van de kringloop: op bezoek bij prijswinnaars 2011

EXCURSIE GECANCELLED!!!

Elk jaar loven we een prijs uit voor de duurzaamste melkveehouder binnen het project “Duurzaam Boer Blijven Drenthe”. Tijdens deze excursie krijgt u de mogelijkheid 2 prijswinnaars te bezoeken en meer te weten te komen over hoe zij er in slagen hun bedrijfskringloop te sluiten en economisch goedkoop te produceren. Geen hoogdravende technologische hoogstandjes, maar een forse dosis boerenverstand!

In de ochtend brengen wij een bezoek aan het bedrijf van Henk Westerhof te Beilen.  (92 koeien, 808.000 kg melk, 45.4 ha gras en 18.2 ha mais). Tijdens de lunch volgt verdieping door Frank Verhoeven (Boerenverstand) en Hans Dirksen (DMS). De laatste stand van zaken kringloopwijzer nieuw mestbeleid, kringloopkompas melkfabrieken en presentatie resultaten DBB Drenthe komen aan de orde.

Na de middag bezoeken wij het bedrijf van  Henk Berkepies te Nooitgedacht (97 koeien, 800.000 kg melk, 30 ha gras en 12 ha maïs)

Sprekers:  Frank Verhoeven (Boerenverstand) en Hans Dirksen (DMS)
Locatie:  Melkveehouderij Westerhof, Holthe 37e, 9411 TN, Beilen
Datum:  woensdag 29 augustus, 10.00 – 15.00 uur
Kosten:  € 35,00 incl. lunch
Opgeven:  voor 22 augustus

Ga naar het aanmeldformulier