Excursie 3: Samenwerking akkerbouwer en melkveehouder: waar werkt het al en hoe zou het kunnen werken?

EXCURSIE GECANCELLED!!!

Het klinkt allemaal ideaal: u sluit een deal met een akkerbouwer, hij de mest, u het voer! Ideaal om de kringloop in de regio te sluiten, maar hoe werkt het in de praktijk?

Het bedrijf Schoone te Lelystad, deelnemer Melkweg2020 (www.melkweg2020.nl) heeft als doel de kostprijs te verlagen door samen te werken met akkerbouwers in de buurt. Roulatie van grond, gemeenschappelijk gebruik van machines en samenwerking op het gebied van mestplaatsen. Wat moet je hier voor doen en laten? Wat zijn de drijfveren? En de ervaringen van het 1e jaar? De familie Schoone werkt ook samen met een groot aantal agrariërs binnen een Natuur en Milieu Coöperatie.

Tijdens de excursie zal ook een bezoek gebracht worden aan het infocentrum van de agrarische Natuur- en Milieu Coöperatie (www.rivierduingebied.nl).

Sprekers: familie Schoone en Frank Verhoeven van Boerenverstand
Locatie: Melkveebedrijf M. en K. Schoone, Klokbekerweg 15, 8219 PD, Lelystad
Datum: donderdag 16 augustus, 10.00 – 15.00 uur
Kosten:  € 35,00 incl. lunch
Opgeven: voor 9 augustus