Excursie 4. Bodembenutting: verder de diepte in!

EXCURSIE GECANCELLED!!

Een chemische analyse van de bodem is belangrijk, maar pas in combinatie met een bodemprofiel krijg je handvatten hoe de bodem te behandelen en hoe de benutting te vergroten. Het excursie bedrijf laat zien hoe opbrengst van het land verhoogd wordt door beter bodemleven. Leer hoe u de fosfaat (P) benutting vanuit de bodem kunt verhogen. Verbeter de bodemstructuur en zorg voor wortels van meer dan 1 meter onder uw grasmat.

In de middag zal een praktische uiteenzetting over gewasbescherming gegeven worden door TerraNext. Daarom vindt een groot deel van de middag op het grasland plaats. Dit veldbezoek kan tevens gebruikt worden om een spuitlicentie punt ter verlenging van uw gewasbeschrmingslicentie te behalen voor onderdeel ‘gewas’.

Spreker ochtend: Coen ter Berg, visuele bodemanalyse
Spreker middag: Derk Evert Waalkens, TerraNext
Locatie: Melkveehouder Jan Stegehuis, Verlengde Middenraai 25, Balinge
Datum:  woensdag 5 september, 10.00 – 15.00 uur
Kosten: € 35,00 incl. lunch
Opgeven: voor 29 augustus

 Ga naar het aanmeldformulier

LET OP: voor verlenging van de licentie dient u een geldig identiteitsbewijs en spuitlicentiepasje mee te nemen en de gehele excursie aanwezig te zijn!