Excursie 5. Hoeveel vreet de koe? Inkuilmanagement en voerwegen

Als je weet wat je bemest, weet wat er precies van je land komt qua kilo’s en gehalte en weet wat je uiteindelijk voert dan leer je heel veel over je verliesposten. Dit zijn de posten waar het snelst verbetering realiseerbaar zijn door te kijken naar bemestings-plan, maaimoment, inkuilproces, bewaarproces en  voerproces.

Weten is meten en Wegen is Winnen en daarmee kun je verbeteren. Gedurende seizoen 2012 wordt  er bij enkele melkveehouders elke snee gewogen en bemonsterd om te weten wat er van het duurste productiemiddel komt. Tijdens de excursie worden de ervaringen besproken door zowel de melkveehouder als Hans Dirksen van DMS.

Na de lunch bezoeken we het demonstratieperceel van het project: “Grondig Boeren met Mais”. De provincie Drenthe is initiatiefnemer van dit demonstratieproject. Het is een project dat zich richt op het verduurzamen van de maïsteelt, zowel voor de teler als voor het milieu. Op het demoveld worden verschillende systeemvarianten getoond. Een afgevaardigde van PPO Wageningen zal dit project nader toelichten.

Spreker: Hans Dirksen (DMS) en afgevaardigde van PPO Wageningen
Locatie: Melkveehouder Bart van Dijk, Beilervaart 44, Beilen
Datum: woensdag 19 september, 10.00 – 15.00 uur
Kosten: € 35,00 incl. lunch
Opgeven: voor 12 september

Ga naar het aanmeldformulier