Excursie 6. Koemanagement: Het management van droogstand en transitie op bedrijven met weidegang

Dierenarts Gerrit Hegen vertelt over het Koekompas en over droogstand en transitie: belangrijke fase in de productiecyclus van de melkkoe. Daarna bezoeken we een melkveebedrijf met een vrijwillig melksysteem en weidegang.

Na de lunch bezoeken we een 2e melkveebedrijf met potstal voor droge koeien en verse koeien groep.

Spreker: Gerrit Hegen (Diergeneeskundigcentrum  Zuid-Oost Drenthe)
Locatie: Praktijkgebouw DGC ZOD,
Datum: woensdag 12 september, 10.00 – 15.00 uur
Kosten: € 35,00 incl. lunch
Opgeven: voor 5 september

Ga naar het aanmeldformulier