Excursie 7. Mestbewerking en -verwerking: wat is er op de markt?

Mestscheiden geeft je 2 mest soorten. Hoe ga je hiermee om en wat zijn de denkbare toepassingen. Er zal een bezoek gebracht worden aan Onderzoeksbedrijf De Markewaar onderzoeker Gerjan Hilhorst de onderzoeken zal toelichten. Wat zijn de effecten op je bemestingsplan en effecten op benutting van de verschillende fracties.

Tijdens de lunch krijgen we extra informatie over alle mogelijkheden van zonne-energie voor melkveebedrijven. Dit zal verzorgt worden door Danny Steenhorst van cooperatie De Windvogel.

Na de lunch bezoeken we VOF Reussink Toldijk. Zij gebruiken dikke fractie als boxstrooisel. Tevens gebruik zij de mestscheider voor afvoer dikke fractie naar Drenthe.

Spreker: Gerjan Hilhorst, Onderzoeksbedrijf De Marke

Locatie: Onderzoeksbedrijf De Marke, Roessinkweg 2, 7255 PC Hengelo (Gld.)
Datum: woensdag 22 augustus, 10.00 – 15.00 uur
Kosten: € 35,00 incl. lunch
Opgeven: voor 15 augustus